Bandas, multiespectral e hyperespectral

Les diferències entre sensors, a part d’econòmiques, són la capacitat d’obtenir més o menys parts de l’espectre reflectit de la vegetació, per al càlcul dels índexs sobre la vegetació que ens interessen. Senzill i clar en aquest article de gisgeography.com. Però no és agricultura de precisió pel sensor, o per tenir més o menys precisió en l’espectre, la diferència amb l’estudi d’espectres obtinguts per satèl·lit és la resolució GSD [cm/píxel] que podem aconseguir amb els nostres sensors més propers a la vegetació objectiu i saber amb més precisió que està passant en un cultiu.

Així, que sensor necessitem?

Depenent de l’estadi de la vegetació, coneixent la seva fenologia, buscarem quines bandes requereixen els índexs vegetatius que volem estudiar, aquests índexs ens diran bandes i amplitud d’espectre necessitem, o dit d’una altra manera, quines bandes ha de cobrir el nostre sensor segons el tipus i fenologia de la vegetació a estudiar.

Un petit resum, tot i que més endavant veurem alguns índexs.

Base índexs vegetatius. indexdatabase.de

Longituds d’ona més comuns.

Band 1: Coastal aerosol (0.43-0.45 um)
Band 2: Blue (0.45-0.51 um)
Band 3: Green (0.53-0.59 um)
Band 4: Red (0.64-0.67 um)
Band 5: Near infrared NIR (0.85-0.88 um)
Band 6: Short-wave Infrared SWIR 1 (1.57-1.65 um)
Band 7: Short-wave Infrared SWIR 2 (2.11-2.29 um)
Band 8: Panchromatic (0.50-0.68 um)
Band 9: Cirrus (1.36-1.38 um)
Band 10: Thermal Infrared TIRS 1 (10.60-11.19 um)
Band 11: Thermal Infrared TIRS 2 (11.50-12.51 um)

Recommended Posts

Leave a Comment